จริยธรรมในสัตว์ทดลอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ โทร. 1186


Attachments

File Description File size Downloads
pdf RMUTTO.ACUC.1 แบบยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับการเรียนการสอน แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับการเรียนการสอน (.pdf)
206 KB 12
doc RMUTTO.ACUC.1 แบบยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับการเรียนการสอน แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับการเรียนการสอน (.docx)
38 KB 12
pdf RMUTTO.ACUC.2แบบยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับโครงการวิจัย แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับโครงการวิจัย (.pdf)
353 KB 12
doc RMUTTO.ACUC.2 แบบยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับโครงการวิจัย แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับโครงการวิจัย (.docx)
46 KB 11
pdf จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ [สภาวิจัยแห่งชาติ] Ethical Principles and Guidelines for the Use of Animals [National Research Council of Thailand]
199 KB 18
pdf ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8 [สภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา] ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8 [สภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา] Guide for the Care and Use of Laboratory Animals : Eighth Edition [National Research Council of the National Academies]
3 MB 11
pdf พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
152 KB 6