งานประชุมวิชาการ (Conference)

Form


Important Dates : กำหนดการเปิดรับบทความ

Call for Full Paper* : Now till 28 February 2020
Notification of Acceptance : 31 March 2020
Revised Due date : 10 April 2020

*Please send Full paper on E-mail : Conf_ird@rmutto.ac.thHow To Pay : โอนเงินค่าลงทะเบียน

ชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา

ชื่อบัญชี เงินผลประโยชน์ (สมทบกลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หมายเลขบัญชี 208-0-55482-4

ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563

Bank Name : Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB), Sriracha Branch, Chonburi

Bank account: 208-0-55482-4

Account Name: Benefit (Central Contribution), Rajamangala University of Technology Tawan-ok

Payment must be completed within the due date :24th April, 2020

*Author must deliver any evidence of payment as Email : Conf_ird@rmutto.ac.th or Send form Online.


Room rate : อัตราค่าห้องพัก (2 ท่าน / ห้อง รวมอาหารเช้า)

  • Ocean Wing            Deluxe Room         อัตรา   1,900  บาท/ห้อง/คืน ( 63 USD /room/night)
  • Tower Wing           Superior Room       อัตรา   1,200  บาท/ห้อง/คืน ( 40 USD /room/night)
  • Garden Wing         Standard                อัตรา   1,100  บาท/ห้อง/คืน ( 37 USD /room/night)
  •                            *Cot, rollaway bed อัตรา     500  บาท/คืน ( 17 USD /night)
  • Inn Wing               Satandard IW, IT อัตรา 700-800 บาท/ห้อง/คืน ( 27 USD/room/night)

Hotel : http://www.ambassadorcityjomtien.com/