Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
    ภาระหน้าที่ สวพ  
     
    ภาพกิจกรรม  
     
     
     
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ 61-65  
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
     
     
     
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
     
     
     
    สาขาวิชาการวิจัย  
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
     
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
     
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
     
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
     
     
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
     
     
 
 Untitled Document
   ข่าวอบรมสัมมนา  

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
08 มกราคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 สวพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา การจัดทำแผนบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน
11 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 สวพ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดเทคนิคการวิจัยสู่อาเซียน
11 กรกฎาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 มทร. 9 แห่ง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ มทร. ครั้งที่ 5
04 มีนาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6
15 พฤศจิกายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ปขมท. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัมนาระบบงานบริหารและธุรการ
17 ตุลาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก"
19 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ขอเชิญนักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
21 กุมภาพันธ์ 2555  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.