Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  วช. เปิดรับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)


 วช. เปิดรับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)
22 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เปิดรับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)

โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักวิจัย นักวิชาการแขนงต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป ในการนำเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้ด้วยรูปภาพหรือคลิปวิดีโอ พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ที่กระชับสื่อความหมายได้ชัดเจนต่อสาธารณะ

  ผ่านเว็บไซต์ www.thai-explore.net

 


 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.