Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
     
     
     
     
     
     
     
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
     
     
     
     
     
     
     
     
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
     
     
     
     
     
     
     
     
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
     
     
     
     
     
     
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
     
     
     
     
งานวารสาร / Proceedings
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
     
     
     
     
     
     
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11


 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11
10 มกราคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


                                                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

จะจัดประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11

ณ โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษ

 

 

 

 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.