ตอนนี้กำลังออนไลน์

We have 3 guests online
ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด

เริ่มนับ 27/6/2013 time: 10.45

Website counter

ข่าวประชุมวิชาการ

สัมมนาวิชาการหน่วยงานอื่น

 

หัวข้อ 

หน่วยงาน 

 วันที่จัดงาน

วันสุดท้ายที่รับเรื่อง

วันที่ลงประกาศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd PSU - USM International Conference on Arts and Sciences 2014
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2-3 มิ.ย. 2557
31 ก.ค. 2556
24 ก.ค. 2556
=CLICK=
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27-29 มี.ค. 2557 27 ต.ค. 2556
21 ส.ค. 2556
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13-14 มี.ค. 2557
30 พ.ย. 2556
 21 ต.ค. 2556 =CLICK=
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
15-16 พ.ค. 2557
3 ม.ค. 2557
21 ต.ค. 2556
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวืชาการนานาชาติ ASTeM 2014
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
23-25 เม.ย. 2557
-
11 พ.ย. 2556  =CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2557
สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้(ประเทศไทย)
31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2557
25 ธ.ค. 2556

11 พ.ย. 2556
=CLICK=
ขอเชิฐเข้าร่วมและส่งผลงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
15-16 พ.ค. 2557
3 ม.ค. 2557

11 พ.ย. 2556
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยมหิดล
13-14 มี.ค. 2557
30 พ.ย. 2556

11 พ.ย. 2556
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี 2557 (INST 2014)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
28-30 ส.ค. 2557
31 พ.ค. 2557
19 พ.ย. 2556
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
27-28 ก.ย. 2557
15 มี.ค. 2557
26 พ.ย. 2556
=CLICK=
The 1st International Conference on Applied Science, Technology and Management (ASTeM 2014)
 ASTeM
 23-25 April 2014
30 Dec 2013
3 ธ.ค. 2556
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
1 มี.ค. 2557
15 ม.ค. 2557
11 ธ.ค. 2556
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยทักษิณ วข.พัทลุง
21-24 พ.ค. 2557
17 ก.พ. 2557
11 ธ.ค. 2556
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระหวางประเทศ ICBIR 2014
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
15-16 พ.ค. 2557
3 ม.ค. 2557
11 ธ.ค. 2556
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
7 มิ.ย. 2557
31 ม.ค. 2557
11 ธ.ค. 2556
=CLICK=
ขอเชิญเข้ารวมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาตื ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
9 พ.ค. 2557
31 ม.ค. 2557
11 ธ.ค. 2556
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและส่งผลงาน เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2556
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
7 มิ.ย. 2557
31 ม.ค. 2557
18 ธ.ค. 2556
=CLICK=
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 6 "การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข" (ECTI-CARD2014)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พายัพ
21-23 พ.ค. 2557
20 ม.ค. 2557
20 ธ.ค. 2556
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21-24 พ.ค. 2557
-
6 ม.ค. 2557
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 มี.ค. 2557
31 ม.ค. 2557
6 ม.ค. 2557
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยรังสิต และ University Teknologi MARA Malaysia และ ARI Malaysia
5-6 มิ.ย. 2557
30 เม.ย. 2557
6 ม.ค. 2557
=CLICK=
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8-9 พ.ค. 2557
28 ก.พ. 2557
13 ม.ค. 2557
=CLICK=

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2557 หัวข้อ "สร้างสรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู้ประชาคมอาเซียน"

วิทยาลัยนครราชสีมา 

23 พ.ค. 2557 

15 มี.ค. 2557 

5 ก.พ. 2557 

 =CLICK=

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PSU-USM-NSTRU International Conference on Arts and Sciences 2014

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2-3 มิ.ย. 2557 

 5 ก.พ. 2557

=CLICK=  

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยส่งขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

21-22 ส.ค. 2557 

-

5 ก.พ. 2557 

=CLICK=

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนองานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

21-24 พ.ค. 2557 

15 ก.พ. 2557 

5 ก.พ. 2557 

=CLICK=  

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

9 พ.ค. 2557 

28 ก.พ. 2557 

5 ก.พ. 2557 

ติดต่อ คุณนงนุช ขนอม โทร. 02-832-0911 หรือ 087-0433177 E-mail:   

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยข่อนแก่น 

3-4 ก.ค. 2557 

5 ก.พ. 2557 

=CLICK= 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยทักษิณ วข.พัทลุง

21-24 พ.ค. 2557 

5 ก.พ. 2557 

=CLICK=

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 เม.ย. 2557 

31 ม.ค. 2557 

7 ก.พ. 2557 

=CLICK=

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สออ, ประเทศไทย ครั้งที่ 32

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมเห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) 

31 มี.ค. 2557 

28 ก.พ. 2557 

11 ก.พ. 2557 

E-mail: โทร. 02-354372829 (สำนักงาน สออ.)  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยนครพนม 

7-10 ก.ค. 2557 

15 พ.ค. 2557 

11 ก.พ. 2557 

=CLICK= 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29-31 ก.ค. 2557 13 มี.ค. 2557 ติดต่อ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร โทร. 043-203055
ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3-4 เม.ย. 2557  13 มี.ค. 2557 

โทร. 02-2564663 หรือ http://grad.md.chula.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 มิ.ย. 2557  15 พ.ค. 2557  13 มี.ค. 2557  E-mail: ,  
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น "วิจัยสู่ณวัตกรรม นำไทยพัฒนาอย่างยังยืน"

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

23 พ.ค. 2557 

28 ก.พ. 2557 

13 มี.ค. 2557

=CLICK= 

ขอเชิญการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

9-10 ต.ค. 2557

31 ก.ค. 2557

11 มี.ค. 2557

=CLICK= 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

23 พ.ค. 2557 

21 มี.ค. 2557 

10 มี.ค.2557 

=CLICK= 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

21-23 พ.ค. 2557 

31 มี.ค. 2557 

6 มี.ค. 2557 

 =CLICK= 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3-4 ก.ค. 2557

30 เม.ษ. 2557 

5 มี.ค. 2557 

=CLICK= 

ขอเชิญเข้ารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

27-28 ก.ย. 2557

15 พ.ค. 2557 

5 มี.ค. 2557 

=CLICK= 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 25 มี.ค. 2014 น. )

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Polls สวพ.

คิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้