banner1212
akarawisut-2
ต่ออายุ
nr2scc
19copy
ประกาศทุนส่วนตัว
1211-8001
3steps
IPRmutto
Bblue087
1655441457428
pu2tbcg
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 67
ยินดีเมืองรอง
ประกาศคูปองวิทย์66
previous arrow
next arrow
banner1212
akarawisut-2
ต่ออายุ
nr2scc
19copy
ประกาศทุนส่วนตัว
1211-8001
3steps
IPRmutto
Bblue087
1655441457428
pu2tbcg
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 67
ยินดีเมืองรอง
ประกาศคูปองวิทย์66
previous arrow
next arrow
Shadow

ข่าวงานวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2567

ขอเชิญนักวิจัยผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปี 2567 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เอกสารสำหรับยื่นเสนอโครงการวิจัย บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ. ว-๑ด) จำนวน ๓...

ภาพกิจกรรมวิจัย

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มนักวิจัยเชิงพื้นที่ (แม่ไก่ลูกไก่) กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง (1-2 มิ.ย. 65)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ได้จัดโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มนักวิจัยเชิงพื้นที่ (แม่ไก่ลูกไก่) : กลยุทธ์การทำงานเชิงพื้นที่กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง ขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ทางระบบออนไลน์ ( Zoom Application ) ได้รับเกียรติวิทยากร ดร.กฤษณ์ สงวนพวก ผู้ดูแลโครงการ...

ข่าวบริการวิชาการ

สป.อว. เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ของ สป.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

สวพ.ร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1/65 (23-25 พ.ค.65)

เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้ อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม “สัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี...

ข่าวอบรม/สัมมนา

ม.นเรศวร – ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 "Steering Towards Frontier University : Challenges and Foresigh" ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค. 2565 รูปแบบ Hybrid Onsite &...

ภาพกิจกรรม สวพ.

🌟เครือข่าย ๙ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)🌟

🌟สพ.ญ.ดร.มนัน ชาญนำสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมเจ้าหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเครือข่าย ๙ สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมชมคลื่น หัวหิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ

ข่าวทุนวิจัย (auto)