ประกาศแจ้งเลื่อนการจัดโครงการฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรง มากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในประเทศแล้ว

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตามข้อ 7 “ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ เป็นจำนวนมาก” ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นควรเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลง และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ยังคงเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ หากทราบกำหนดวันที่แน่นอนแล้ว ทาง สวพ. จะแจ้งให้ท่านยืนยันอีกครั้ง

สมัครได้ที่นี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่