สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเรียนเชิญนักวิจัยในหน่วยงานของท่าน ส่งข้อเสนอโครงการงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตามกรอบแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. ขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากร/นักวิจัยในสังกัดของท่านที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณดังกล่าว โดยมีข้อกำหนด ตาม กรอบแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ซึ่งโครงการวิจัยที่เสนอขอจะต้องประกอบไปด้วย

  1. บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ผ่านต้นสังกัด) จำนวน 1 ชุด
  2. แผนบูรณาการวิจัย จำนวน 4 ชุด โดยใช้แบบฟอร์มแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2565
  3. แบบฟอร์ม ประวัติคณะผู้วิจัย จำนวน 4 ชุด
  4. แบบฟอร์มงบประมาณแบบแตกตัวคูณ 4 ชุด
  5. แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  6. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมด (ต้องเป็นไฟล์.doc เท่านั้น) พร้อมลายเซ็นสแกนใส่ในข้อเสนอโครงการวิจัย โดยส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมลล์ punnacha_su@rmutto.ac.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยได้ ที่นี้ หรือ เมนูแบบฟอร์มวิจัย


สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่
น.ส.ปุญณชา สุริยะสาร โทร. 1187

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่