รูปแบบการนำเสนอ
– นำเสนอแบบบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เรื่องละไม่เกิน 15 นาที/เรื่อง รวมถามตอบ โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขา ดังนี้
กลุ่มสาขา 1 บริหารธุรกิจและการจัดการ / ศิลปศาสตร์
กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขา 3 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / เกษตรศาสตร์
– นำเสนอแบบโปสเตอร์ โดย VDO
ภาพโปสเตอร์บทความ ขนาด A4 (แนวตั้ง)
บันทึกภาพ VDO นำเสนอ ส่งเป็นไฟล์ VDO หรือ คลิป VDO ความไม่เกิน 5 นาที / เรื่อง

ส่งไฟล์มาที่อีเมล์ Conf_ird@rmutto.ac.th


Registration rates : อัตราค่าลงทะเบียน

National Conference

Type of attendanceGeneral PersonUniversity Personnel
Oral Presentation
at Conference room
2,000 บาท
2,000 บาท
Poster Presentation
with oral required
2,000 บาท 2,000 บาท
Attend without presentation / Fellow / Workshop / Training 1,500 บาท 1,050 บาท
(Discount 30%)*

International Conference

Type of attendanceGeneral PersonUniversity Personnel
Oral Presentation
at Conference room
4,500 บาท
(148 USD)
4,500 บาท
(148 USD)

How To Pay : โอนเงินค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา
ชื่อบัญชี เงินผลประโยชน์ (สมทบกลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หมายเลขบัญชี 208-0-55482-4
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

Bank Name : Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB), Sriracha Branch, Chonburi
Bank account: 208-0-55482-4
Account Name: Benefit (Central Contribution), Rajamangala University of Technology Tawan-ok
Payment must be completed within the 20th August, 2020

*Author must deliver any evidence of payment as Email : Conf_ird@rmutto.ac.th or Send form Online.


ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่