ตรวจสอบรายชื่อผู้นำเสนองานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 13

ทั้งนี้หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด รบกวนแจ้งที่ E-mail: Conf_ird@rmutto.ac.th


รูปแบบการนำเสนอ
– นำเสนอแบบบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เรื่องละไม่เกิน 15 นาที/เรื่อง รวมถามตอบ โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขา ดังนี้
กลุ่มสาขา 1 บริหารธุรกิจและการจัดการ / ศิลปศาสตร์
กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขา 3 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / เกษตรศาสตร์
– นำเสนอแบบโปสเตอร์ โดย VDO
ภาพโปสเตอร์บทความ ขนาด A4 (แนวตั้ง)
บันทึกภาพ VDO นำเสนอ ส่งเป็นไฟล์ VDO หรือ คลิป VDO ความไม่เกิน 5 นาที / เรื่อง
ส่งไฟล์มาที่อีเมล์ Conf_ird@rmutto.ac.th ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

คู่มือการใช้งาน ระบบ ZOOM


กำหนดการ

กำหนดการconf13-ใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่