รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ สำหรับ ประชาชนทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ สำหรับ บัณฑิตจบใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ สำหรับ นักศึกษา


หมายเหตุ :

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏในฐานข้อมูลกระทรวงแรงงานเป็นข้อมูลสถิติการจ้างงานภาครัฐต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะขยายเวลาเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2564
และจะนัดสัมภาษณ์เป็นรายตำบลโดยส่งข้อความแจ้งทาง E-mail ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบใบสมัครออนไลน์


หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณสุวรรณา โทร. 033-136099 ต่อ 1185 หรือ โทร. 089-1760879