เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ร่วมกับนักวิจัย บพท. ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง มีความรู้ความเข้าใจในการคลี่ภาพห่วงโซ่คุณค่า การดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ ตามกรอบและวัตถุประสงค์ของประเด็นทุนวิจัย Local Enterprise โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่าย ภาคกลางเข้าร่วม จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้มี ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่