รายการเอกสารประกอบ

สำหรับประชาชนทั่วไป ค่าจ้าง 9,000 บาท /เดือน จำนวน 11 เดือน

 1. เอกสารประกอบการรายงานตัว
  • ข้อตกลงจ้าง (พร้อมลงนามและพยาน) จำนวน 2 ชุด
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ใบ
 2. เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าจ้าง
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ใบ
  • *กรณีที่ไม่มีสมุดบัญชี สามารถเข้า Application Krung Thai Next เพื่อขอหน้าเลขที่บัญชีแทนได้  (ลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (กรอกข้อมูลพร้อมลงนาม) จำนวน 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 12 ใบ
  • ใบสำคัญเงิน (กรอกข้อมูลพร้อมลงนามผู้รับเงิน) จำนวน 12 ใบ

สำหรับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 15,000 บาท /เดือน จำนวน 11 เดือน

 1. เอกสารประกอบการรายงานตัว
  • ข้อตกลงจ้าง (พร้อมลงนามและพยาน) จำนวน 2 ชุด
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาใบจบการศึกษา/ใบปริญญา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)   จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด
 2. เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าจ้าง
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ใบ
  • *กรณีที่ไม่มีสมุดบัญชี สามารถเข้า Application Krung Thai Next เพื่อขอหน้าเลขที่บัญชีแทนได้  (ลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (กรอกข้อมูลพร้อมลงนาม) จำนวน 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 12 ใบ
  • ใบสำคัญเงิน (กรอกข้อมูลพร้อมลงนามผู้รับเงิน) จำนวน 12 ใบ

สำหรับนักศึกษา (อยู่ระหว่างศึกษา ป.ตรี ปวส. ปวช.) ค่าจ้าง 5,000 บาท /เดือน จำนวน 11 เดือน

 1. เอกสารประกอบการรายงานตัว
  • ข้อตกลงจ้าง (พร้อมลงนามและพยาน) จำนวน 2 ชุด
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาบัตรนักศึกษา/หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบัน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด
 2. เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าจ้าง
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ใบ
  • *กรณีที่ไม่มีสมุดบัญชี สามารถเข้า Application Krung Thai Next เพื่อขอหน้าเลขที่บัญชีแทนได้  (ลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (กรอกข้อมูลพร้อมลงนาม) จำนวน 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 12 ใบ
  • ใบสำคัญเงิน (กรอกข้อมูลพร้อมลงนามผู้รับเงิน) จำนวน 12 ใบ

ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เลขที่ 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110


การจ้างงานครั้งนี้จะเริ่มลงนามในข้อตกลงจ้าง เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ขอบเขตของงาน TOR (ทั่วไป) ขอบเขตการดำเนินงานของผู้จ้างงาน (ยกเว้นข้อ 3 กพร.)
337 KB 135
pdf ขอบเขตของงาน TOR กพร ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงานTOR (เฉพาะงาน 3 ทำร่วมกับ กพร.)
260 KB 120
pdf เอกสารเบิกเงินพร้อมตัวอย่าง เอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างพร้อมตัวอย่าง
1 MB 296
pdf ข้อตกลงจ้างงาน 168 KB 205
doc ข้อตกลงจ้างงาน 26 KB 224

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่