• ผู้ถูกจ้างงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทักษะ ดังนี้
    • ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง
    • ทักษะ 4 Modules (Digital Literacy, English Competency, Financial Literacy, Social Literacy)
    • ทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ หน่วยงานนั้น
  • ผู้ถูกจ้างงานจะต้องรายงานผลการฝึกอบรมในเดือน ที่มีการเข้ารับการอบรมด้วย (ตามตารางฝึกอบรม ของ สป.อว.)


คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน TDGA อบรมออนไลน์
คู่มือการใช้งาน TDGA อบรมออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบ TPMAP
คู่มือการใช้งานระบบ TPMAP

คลิกที่นี้เพื่ออบรมทักษะออนไลน์ Digital Literacy

หัวข้อในการฝึกอบรมออนไลน์ 3 หลักสูตร (หลักสูตรที่ 4 ยังอยู่ในการพัฒนา)

คลิกที่นี้ เพื่อ อบรมทักษะ Financial Literacy โดย SET

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่