ผู้ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานทั่วไป
1. นางสาวเตือนใจ สลับศรี
2. นางสาววรรณษา บาลโสง
3. นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง

Attachments

File Description File size Downloads
pdf SOP สวพ.303-1-01 SOP สวพ.303-1-01 การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ
143 KB 71
pdf SOP สวพ.303-1-02 SOP สวพ.303-1-02 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
281 KB 77
pdf SOP สวพ.303-1-03 SOP สวพ.303-1-03 การจัดทำคำเสนอของบประมาณแผ่นดิน
142 KB 71
pdf SOP สวพ.303-1-04 SOP สวพ.303-1-04 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
205 KB 69
pdf SOP สวพ.303-1-05 SOP สวพ.303-1-05 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย
238 KB 70
pdf SOP สวพ.303-1-06 SOP สวพ.303-1-06 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ
305 KB 73
pdf SOP สวพ.303-1-07 SOP สวพ.303-1-07 การจัดงานประชุมวิชาการ
392 KB 75
pdf SOP สวพ.303-1-08 SOP สวพ.303-1-08 การจัดประชุมและรายงานการประชุม
227 KB 76
pdf SOP สวพ.303-1-09 SOP สวพ.303-1-09 การเสนอจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
170 KB 72
pdf SOP สวพ.303-1-10 SOP สวพ.303-1-10 การจัดทำคำสั่งและประกาศ
137 KB 67
pdf SOP สวพ.303-1-11 SOP สวพ.303-1-11 การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
208 KB 75

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่