ผู้ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประโยชน์
1. นางสาวประกาย ขวัญหลาย

Attachments

File Description File size Downloads
pdf SOP สวพ.303-4-01 SOP สวพ.303-4-01 การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
279 KB 69
pdf SOP สวพ.303-4-02 SOP สวพ.303-4-02 การยื่นแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
284 KB 66
pdf SOP สวพ.303-4-03 SOP สวพ.303-4-03 การชำระค่าธรรมเนียมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
214 KB 66
pdf SOP สวพ.303-4-04 SOP สวพ.303-4-04 การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
265 KB 98
pdf SOP สวพ.303-4-05 SOP สวพ.303-4-05 การจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
246 KB 72

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่