ผู้ปฏิบัติงาน : งานบริหารทุนวิจัย
1. นางสาวเตือนใจ สลับศรี
2. นางสาวปุญณชา สุริยะสาร

Attachments

File Description File size Downloads
pdf SOP สวพ.303-3-01 SOP สวพ.303-3-01 ระบบและกลไกงานบริหารทุนวิจัย
310 KB 131
pdf SOP สวพ.303-3-02 SOP สวพ.303-3-02 การจัดทำสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย
243 KB 78
pdf SOP สวพ.303-3-03 SOP สวพ.303-3-03 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย
252 KB 85
pdf SOP สวพ.303-3-04 SOP สวพ.303-3-04 การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย/สัดส่วนงานวิจัย
238 KB 71
pdf SOP สวพ.303-3-05 SOP สวพ.303-3-05 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย
221 KB 85
pdf SOP สวพ.303-3-06 SOP สวพ.303-3-06 การขอขยายเวลาดำเนินงานวิจัย
216 KB 80

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่