มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ชุมชน โดยดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2561 – 2563

  1. พื้นที่ชุมชนกล้วยไม้ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  2. พื้นที่ชุมชนหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  3. พื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  4. พื้นที่ชุมชนทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
พื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รับผิดชอบดูแลโดย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

พื้นที่ชุมชนหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รับผิดชอบดูแลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตอุเทนถวาย)

พื้นที่ชุมชนกล้วยไม้ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2562 – 2563 (ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยอาจารย์ในพื้นที่วิทยาเขตบางพระ อันประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่