วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้ติดตาม เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โดยในช่วงเช้าได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมผลงาน นิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากบัว ผลงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ต่อจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ