สวทช. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17: (17th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022) ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG (Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation) ระหว่างวันที่ 21 – 31 มี.ค. 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/nac

รายละเอียด ที่นี้ หรือ https://www.nstda.or.th/nac/2022/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่