📣📣ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มนักวิจัยเชิงพื้นที่ (แม่ไก่ลูกไก่) : กลยุทธ์การทำงานเชิงพื้นที่
▪️ กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมของนักวิจัยในการเข้าหาชุมชนหรือผู้ประกอบการ (จัดขึ้นวันที่ 28-29 เมษายน 2565)
▪️ กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง (จัดขึ้นวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565)

✅ กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ นักวิจัย เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร.และผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจ 
✅ ไม่มีค่าใช้จ่าย
✅ อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Application
✅ สมัครได้ที่ลิงค์นี้  https://forms.gle/cxmfoib4JJTfMmZm6
⛔️ หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2565