สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (R2R) เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในการจัดงานในครั้งนี้ มีบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีผลงานวิจัยในการพัฒนางานประจำให้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำงานวิจัยไปขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่