เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.มนัน ชาญนำสิน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนางานวิจัย ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เวลา 13.00 – 16.30 น. ซึ่งได้กำหนดแนวทางการจัดสรรการสนับสนุนงบประมาณ แนวทางการเลือกพื้นที่ดำเนินการ โดยทาง สป.อว.อยากให้ดำเนินการกับพื้นที่ที่มีความต้องการพัฒนาจริงๆ เป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครเข้าถึง และไม่ซ้ำกับพื้นที่กับหน่วยงานอื่น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่