Q & A


Q & A

Q1 : การเสนอขอทุนในรูปแบบที่จะเสนอขอต่อ PMU นักวิจัยต้องดำเนินการอย่างไร

A1 : กรอกข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRMS (NRIIS)

Q2 : การขอหนังสือรับรองเสนอขอทุนผ่านระบบ NRMS มีขั้นตอนอย่างไร ใครเป็นผู้รับรอง

A2 : 1.นักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการในระบบ NRMS (NRIIS ในปัจจุบัน)
2.นักวิจัยกดส่งข้อเสนอโครงการ
3.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับรองข้อเสนอโครงการ

Q3 : การกรอกแบบฟอร์ม แผนงานวิจัย การเลือก Okr เลือกอย่างไร

A3 :

  1. อ่านและทำความเข้าใจ OKR ทั้งหมด
  2. เลือก Key result (KR) จากโปรแกรมที่นักวิจัยสามารถทำได้ตรงกับโจทย์ความต้องการมากที่สุด
  3. เลือก Objective, Programe และ Platform ที่มี KR ที่นักวิจัยเลือก
  4. ตรวจสอบ KR ของ Platform ว่าตรงกับผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของข้อเสนอโครงการของท่านหรือไม่ หากยังไม่ตรงกันให้ปรับให้สอดรับกัน
  5. อ่านกรอบงานวิจัยและเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการตามกรอบงานวิจัยต่อไป

Q4 : ทุนงบประมาณแผ่นดิน 2564 จะประกาศผลเมื่อไหร่

A4 : ยังไม่มีการประกาศแน่นอน ทราบผลเมื่อไหร่สวพ. จะเร่งประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางให้นักวิจัยทราบ

Q5 : ทุนวิจัยปี 63 ที่ยังไม่ประกาศ ไม่ทราบว่าจะประกาศเมื่อไหร่ เท่าที่ติดตามข่าวคืองบประมาณก็ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว

A5 : งบบูรณาการ ปีงบประมาณ 63 มีการปรับให้สอกรับกับ OKR ซึ่งเป็นนโยบายที่ทำภายหลังการยื่นเสนอขอทุน มหาวิทยาลัยต้องนำโครงการการของนักวิจัยมาเขียนแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้สกสว. ดำเนินการและเข้าครม. ต่อ จึงต้องรอการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย

Q6 : หน่วยงานสถาบันการศึกษากลุ่ม Basic Research Fund ประจำปี 2564 ได้รับแจ้งเบื้องต้นให้กรอกข้อมูลเข้าระบบ ระหว่างวันที่ 18 – 28 ก.พ.63 แต่ ณ วันนี้ (22 มี.ค. 63) เข้าดูในระบบ ยังไม่เห็นประกาศ ไม่ทราบว่าประกาศผ่านไปรึยังคะ

A6 : ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

Q7 : รบกวนสอบถามค่ะทุน Flagship resubmit ปี 2563 ทางแหล่งทุนแจ้ง ให้จัดทำข้อเสนอโครงการ ภายใน 20 -26 ม.ค. 63 นี้ ทีนี้ อยากจะสอบถามว่าวันสุดท้ายของการกรอกเข้าระบบ NRMS คือสามารถดำเนินการกรอกในวันที่ 26 ม.ค. ได้อยู่ใช่ไหมค่ะ

A7 : นักวิจัยสามารถเข้าไปจัดทำข้อเสนอโครงการในระบบ NRMS ได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 26 ม.ค. 63

Q8 : Full paper ของ โครงการ basic 64 ต้องกรอกในระบบมั้ยคะ หรือส่งผ่านมหาวิทยาลัย เท่านั้น

A8 : เบื้องต้นนักวิจัยกรอก concept ของงานวิจัยลงในระบบ เมื่อข้อเสนอโครงการผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจึงจะขอ full paper ของโครงการอีกครั้ง

Q9 : รบกวนสอบถามค่ะ ว่า OKR ของแผน ต้องนำเอาของโครงการย่อยมากรอกใส่ในแผนไหมคะ ขอบคุณค่ะ

A9 : การกรอกชุดโครงการให้กรอกในส่วนของภาพรวมของชุดโครงการ ส่วนโครงการย่อยจะต้องกรอกรายละเอียดของโครงการย่อยด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อความรวดเร็วนักวิจัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ PMU

Q10 : Flagship 63 เราสามารถ print out โครงการที่ submit แล้ว หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มั้ยคะ

A10 : ในกรณีที่หมายถึงการพิมพ์เอกสารข้อเสนอในระบบ RMS นักวิจัยสามารถกดพิมพ์จากระบบได้

Q11 : ลืมรหัสผ่าน เข้าระบบ NRMS ครับ – ลอง Reset Password อยู่หลายรอบ ก็ยังเข้าไม่ได้ครับ

A11 : ขอรบกวนนักวิจัยติดต่อผู้ประสานงานระบบ ของมหาวิทยาลัย ผ่านทางสวพ. เพื่อแจ้งรายละเอียด

Q12 : สอบถามครับ ส่งข้อเสนอโครงการเข้าในระบบแล้ว แต่ต้องการจะแก้ไขข้อมูล? ต้องทำอย่างไรครับ

A12 : ขอรบกวนนักวิจัยติดต่อผู้ประสานงานระบบ ของมหาวิทยาลัย ผ่านทางสวพ. เพื่อแจ้งรายละเอียด

Q13 : การเพิ่มภาพในหัวข้อของระบบ NRMS ทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

A13 : สามารถวางรูปภาพได้เหมือนข้อความ ดังวิธีการแทรกรูปภาพได้จาก FAQ ข้อ 13 https://www.nrms.go.th/faquser.aspx

Q14 : ได้กรอกข้อมูลรายละเอียดทุก category ของชุดโครงการเเล้ว แต่ตรง โครงการย่อยทุกโครงการขึ้นว่าข้อมูลไม่ครบ ถามว่าโครงการย่อยต้องให้ หัวหน้าโครงการย่อยเข้าไปกรอกรายละเอียดหรือไม่คะ

A14 : หัวหน้าแผนหรือหัวหน้าโครงการย่อยสามารถกรอกข้อมูล/รายละเอียดโครงการย่อยเพิ่มเติมได้ โดยไปที่เมนู ข้อเสนอโครงการ จะเห็นปุ่มดินสอ อยู่หน้าโครงการย่อย สามารถคลิกเข้าไปกรอกรายละเอียดโครงการต่อ

Q15 : รบกวนถามว่า flagship63 จำเป็นต้องส่งเป็นชุดโครงการไหมคะ? และสามารถส่งเป็นโครงการเดี่ยวได้ไหม

A15 : เฉพาะ flagship ของ บพท. ที่รับโครงการชุดค่ะ ที่เหลือรับทั้งชุดและเดี่ยว สามารถอ่านรายละเอียดจากช่าวประกาศค่ะ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262

Q16 : ทุน Flagship ต้องแนบหนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดไหมคะ เป็น mandatory หรือไม่คะ

A16 : นักวิจัยกรอกข้อมูลในระบบ NRMS และส่งมายังหัวหน้าหน่วยงานนักวิจัย เพื่อกดรับรองผ่านระบบต่อไป

Q17 : รบกวนสอบถามครับ เอกสารแนบข้อเสนอโครงการ ของวิจัย Flagship 63 (Full Proposal) ของแผนงานวิจัยและโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ให้แนบเป็นเป็นไฟล์ word หรือ pdf ครับ หรือแนบทั้งสองแบบ ขอบคุณครับ

A17 : เผื่อการผิดพลาด ขอรบกวนนักวิจัยแนบทั้ง 2 ไฟล์

Q18 : โครงการ Flagship สอบถามเรื่องการกรอกผลลัพธ์/ผลผลิต ในส่วนผลสำคัญที่จะเกิดขึ้น (ระบุตัวเลขที่เป็นค่าเป้าหมายพื้นฐาน (Baseline Data) และใส่ค่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัยที่ชัดเจน) เราจะระบุตัวเลข/ค่าเป้าหมายจากไหนยังไงครับ

A18 : ระบุตัวเลข/ค่าเป้าหมายที่เป็น subset จาก KR ที่ประกาศในระบบ

Q19 : ขออนุญาตสอบถามครับ ในระบบ flagship มีหัวข้อที่ชื่อว่า “บทสรุปผู้บริหาร” ไม่ทราบว่าช่องนี้ต้อง เขียนอธิบายอย่างไรครับ เพราะชื่อหัวข้ออ่านแล้วงงมากครับ

A19 : บทสรุปผู้บริหาร ให้เขียนสรุปภาพรวมโครงการวิจัยในลักษณะย่อและเข้าใจง่าย โดยแสดงถึงความสำคัญและที่มาของปัญหาในการวิจัย สรุปวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย ผลการวิจัย/คุณสมบัติ/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่จะได้รับ กลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ การนำไปใช้ประโยชน์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของโครงการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับที่สอดรับกับ OKR

Q20 : โครงการที่ส่งแบบชุดโครงการ ต้องส่งรายละเอียดของโครงการย่อยในแผนด้วยหรือเปล่าคะ เพราะตอนกรอกข้อมูลมีให้ใส่แต่งบประมาณ แต่พอคลิกพิมพ์ ในเอกสารที่แสดงขึ้นมา มีส่วนอื่นๆ เช่น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ขึ้นว่า ไม่มีข้อมูล

A20 : โครงการย่อยไม่ต้องกรอกรายละเอียดโครงการย่อยค่ะ กรอกแค่ ชื่อโครงการ นักวิจัย งบประมาณ โดย ผอ.ชุดโครงการเป็นผู้กรอก

Q21 : ขอถามเรื่องการกรอกงบประมาณของโครงการค่ะ คือตอนนี้กรอกงบประมาณของโครงการชุดครบหมดแล่ว และปรากฎงบประมาณรวมของทุกโครงการย่อยในระบบของหัวหน้าแผนแล้วค่ะ แต่สงสัยว่าหัวหน้าแผนต้องกรอกงบประมาณอะไรในงบประมาณของโครงการ ที่ระบุว่า ระบุเฉพาะงบประมาณของโครงการชุดคะ

A21 : รบกวนนักวิจัยกรอกเฉพาะโครงการชุดมีงบบริหารแผน

Q22 : ขออนุญาตสอบถามครับในแบบข้อเสนอของ วช. คำว่า โปรแกรมย่อย แผนงานหลัก และ แผนงานย่อย คืออะไรครับ

A22 : แผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 จะประกอบด้วย 4 platform 16 โปรแกรม โดยบางโปรแกรมจะมี โปรแกรมย่อยให้เลือก แต่ละโปรแกรมจะมีหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (PMU) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งหน่วยงาน PMU จะเป็นผู้สร้างแผนงานหลัก กับแผนงานย่อย (ถ้ามี) ตามกรอบการวิจัยที่ PMU ประกาศรับ ดังนั้น หากเลือกยื่นข้อเสนอโครงการ strategic fund จะต้องเลือกในระบบ ดังนี้ platform, โปรแกรม, subprogram (ถ้ามี), แผนงานหลัก และแผนงานย่อย (ถ้ามี) ค่ะ สามารถอ่านรายละเอียดที่แต่ละ PMU ประกาศรับได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259

Q23 : ขอสอบถามค่ะ ถ้ากรอกข้อมูลไปแล้ว มีกรอกข้อมูลผิดเรื่องจำนวนปีที่ของบประมาณ อยากแก้ไข จะขอเอาข้อมูลกลับได้มั้ยคะ หรือกรอกโครงการใหม่เลย แล้วแจ้งถอนโครงการเก่าคะ

A23 : ขอรบกวนนักวิจัยติดต่อผู้ประสานงานระบบ ของมหาวิทยาลัย ผ่านทางสวพ. เพื่อแจ้งรายละเอียด

Q24 : เรียนสอบถามครับ จากการที่ สกสว ได้ประกาศ PMU รับผิดชอบ Program ปีงบประมาณ 63 และ 64 แล้วนั้น วช. รับผิดชอบ Program 7 8 และ 9 ถ้าจะส่ง proposal ของบประมาณในปี 64 จะต้องยื่น proposal ผ่าน สกสว เข้าระบบ TIRAS หรือ ผ่าน วช. เข้าระบบ NRMS ทั้งนี้เบื้องต้นเข้าใจว่า แต่ละ PMU จะเปิดรับข้อเสนอเองตามที่ PMU รับผิดชอบ

A24 : นักวิจัยยื่นเสนอขอผ่านระบบ NRMS แล้ว PMU จะส่งให้ สกสว. ต่อไป

Q25 : นักวิจัยที่เกษียณแล้วหรือเป็นนักวิจัยอิสระ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือเป็นผู้ร่วมโครงการได้หรือไม่

A25 : มีประกาศกรอบคุณสมบัตินักวิจัยและเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น ซึ่งในแต่ละ PMU มีความแตกต่างกันในรายละเอียด ขอรบกวนนักวิจัยเข้าไปอ่านในรายละเอียด

Q26 :ฝากคำถามไว้กับ สวพ.