ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น


ฐานข้อมูลวารสาร

Master Journal List (MJL) (เครื่องมือเพื่อช่วยในการค้นหารายชื่อวารสารที่มีการทำดัชนี (Index) , Journal Citation Indicator (JCI) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเปรียบเทียบผลกระทบการอ้างอิงของวารสารในสาขาวิชาต่างๆในฐานข้อมูล Web of Science ทั้งใน Collecion 1. Science Citation Index Expanded (SCIE) 2. Social Sciences Citation Index (SSCI) 3. Arts & Humanities Citation Index (AHCI) และ 4. Emerging Sources Citation Index (ESCI) )