มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการฯ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี และความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
715 KB 90
pdf โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี และความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
602 KB 63
pdf แผนงานด้านมาตรฐานความปลอดภัย แผนงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี และความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
585 KB 59