banner1212
akarawisut-2
ต่ออายุ
nr2scc
19copy
ประกาศทุนส่วนตัว
1211-8001
3steps
IPRmutto
Bblue087
ประกาศคูปองวิทย์66
ประกาศวิจัย66
1
previous arrow
next arrow
banner1212
akarawisut-2
ต่ออายุ
nr2scc
19copy
ประกาศทุนส่วนตัว
1211-8001
3steps
IPRmutto
Bblue087
ประกาศคูปองวิทย์66
ประกาศวิจัย66
1
previous arrow
next arrow
Shadow

ข่าวงานวิจัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา" วันที่ 26 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ภาพกิจกรรมวิจัย

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มนักวิจัยเชิงพื้นที่ (แม่ไก่ลูกไก่) กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง (1-2 มิ.ย. 65)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ได้จัดโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มนักวิจัยเชิงพื้นที่ (แม่ไก่ลูกไก่) : กลยุทธ์การทำงานเชิงพื้นที่กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง ขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ทางระบบออนไลน์ ( Zoom Application ) ได้รับเกียรติวิทยากร ดร.กฤษณ์ สงวนพวก ผู้ดูแลโครงการ...

ข่าวบริการวิชาการ

สป.อว. เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ของ สป.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

สวพ.ร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1/65 (23-25 พ.ค.65)

เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้ อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม “สัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี...

ข่าวอบรม/สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา" วันที่ 26 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ภาพกิจกรรม สวพ.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด” ระหว่าง สป.อว. กับมหาวิทยาลัย 64 แห่ง (21 พ.ย.65)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ มอบหมายให้ ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด" ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ สถาบันอุดมศึกษา 64...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยภายนอกที่กำลังเปิดรับ

ข่าวทุนวิจัย (auto)