แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปี2566

Attachments

File Description File size Downloads
pdf plan_ird2556 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554
12 MB 28
pdf Plan_IRD2556 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
7 MB 27
pdf Plan_IRD2558 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
6 MB 35
pdf plan_ird2557 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
4 MB 57
pdf Plan_IRD2559 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
11 MB 33
pdf Plan_IRD2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
11 MB 28
pdf Plan_IRD2560 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
12 MB 24
pdf Plan_IRD2566 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
9 MB 33