หน้าแรก แท็ก U2T PROJECT

แท็ก: U2T PROJECT

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2564
ระบบ Project Based Management (PBM) : http://otou-tracker.mhesi.go.th/login
website ประสานงานกลาง : https://www.u2tambon.com/