จริยธรรมในสัตว์ทดลอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ โทร. 1186


Attachments

File Description File size Downloads
pdf RMUTTO.ACUC.1 แบบยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับการเรียนการสอน 206 KB 21
doc RMUTTO.ACUC.1 แบบยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับการเรียนการสอน 38 KB 17
pdf RMUTTO.ACUC.2แบบยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับโครงการวิจัย แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับโครงการวิจัย
353 KB 21
doc RMUTTO.ACUC.2 แบบยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับโครงการวิจัย แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับโครงการวิจัย
46 KB 18
pdf จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ Ethical Principles and Guidelines for the Use of Animals [National Research Council of Thailand]
199 KB 62
pdf ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8 [สภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา] ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8 [สภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา] Guide for the Care and Use of Laboratory Animals : Eighth Edition [National Research Council of the National Academies]
3 MB 76
pdf พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
152 KB 14