จริยธรรมในสัตว์ทดลอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงาน (คกส.)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ โทร. 1185


Attachments

File Description File size Downloads
pdf จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ Ethical Principles and Guidelines for the Use of Animals [National Research Council of Thailand]
199 KB 1013
pdf ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8 [สภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา] ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8 [สภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา] Guide for the Care and Use of Laboratory Animals : Eighth Edition [National Research Council of the National Academies]
3 MB 10552
pdf พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
152 KB 341
pdf แบบฟอร์มขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (การเรียนการสอน) (RMUTTO-ACUC-01) แบบฟอร์มขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สำหรับการเรียนการสอน) (RMUTTO-ACUC-01)
206 KB 364
doc แบบฟอร์มขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (การเรียนการสอน) (RMUTTO-ACUC-01) แบบฟอร์มขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน (RMUTTO-ACUC-01)
38 KB 626
pdf แบบฟอร์มขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (โครงการวิจัย) (RMUTTO-ACUC-02) แบบฟอร์มขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สำหรับโครงการวิจัย) (RMUTTO-ACUC-02)
353 KB 445
doc แบบฟอร์มขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (โครงการวิจัย) (RMUTTO-ACUC-02) แบบฟอร์มขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการวิจัย (RMUTTO-ACUC-02)
130 KB 808