ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวประกาย ขวัญหลาย (น้อย)
งานสิทธิประโยชน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรภายใน 1187
E-mail : irdi@rmutto.ac.th , Prakai_kh@rmutto.ac.th