สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล (ฝ้าย)
งานสิทธิประโยชน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรภายใน 1183
E-mail : irdi@rmutto.ac.th