ห้องปฏิบัติการวิจัย

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ

559000002632302
559000002632304
559000002632303
559000002632305
previous arrow
next arrow
559000002632302
559000002632304
559000002632303
559000002632305
previous arrow
next arrow

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DSCN0006
DSCN0004
DSCN0007
DSCN0002
previous arrow
next arrow
DSCN0006
DSCN0004
DSCN0007
DSCN0002
previous arrow
next arrow

ห้องแลปทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์

_190917_0002
_190917_0003
_190917_0006
_190917_0001
_190917_0004
_190917_0007
_190917_0009
_190917_0005
previous arrow
next arrow
_190917_0002
_190917_0003
_190917_0006
_190917_0001
_190917_0004
_190917_0007
_190917_0009
_190917_0005
previous arrow
next arrow

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

47574259_2105332179582870_3123214253880770560_n
962_190917_0139
70505766_2598736973575719_5591570669432209408_n
71572215_2598694080246675_1038103564062294016_n
previous arrow
next arrow
47574259_2105332179582870_3123214253880770560_n
962_190917_0139
70505766_2598736973575719_5591570669432209408_n
71572215_2598694080246675_1038103564062294016_n
previous arrow
next arrow

และส่วนอื่นๆ