ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ชั้น 5 อาคารสรรพวิชญ์บริการ (ตึกสำนักงานอธิการบดี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110

โทร. : 033-136099 ต่อ 1181-1187    โทร/โทรสาร: 038358142   

E-mail: irdi@rmutto.ac.th  Facebook : Groups IRD.RMUTTO

 


แผนที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา