ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ชั้น 5 อาคารสรรพวิชญ์บริการ (ตึกสำนักงานอธิการบดี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110

 

โทร. 038358142    E-mail: irdi@rmutto.ac.th    Facebook : Groups IRD.RMUTTO

แผนที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา