📣📣📣 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  รับสมัครบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 470 อัตรา ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” (U2T for BCG) จำนวน 50  ตำบล ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา จ.จันทบุรี และ จ.ตราด
     🗣 ประเภทผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ U2T
      👨‍🎓👩‍🎓 1. บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี (เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน)
    👨‍💼👩‍💼   2. ประชาชนในพื้นที่ (ประชาชนทั่วไป) (เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน)
       ระยะเวลาการทำงาน 3 เดือน (1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 65)

     📝ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.u2t.ac.th ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป