ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

วันที่ 26 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์