ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงาน “TENTH INTERNATIONAL MINISYMPOSIUM ON REMOVAL OF CONTAMINANTS FROM WATER, ATMOSPHERE, AND SOIL” ณ ประเทศ Mexico

ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2567

Virtual Event from
Auditorium E of the Faculty of Chemistry of the UNAM in Mexico City

ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ และได้ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการด้าน soil water air

INFORMATION
Mrs. Prof. Dr. María del Carmen Durán-Domínguez-de-Bazúa /
Mrs. Dr. Marisela Bernal-González /
M. Sc. Rolando Salvador García-Gómez.
Facultad de Química, UNAM.
Tels. (+52-55)-5622-5300 to 04.
E-Mails: marisela_bernal2000@yahoo.com.mx, mcduran@quimica.unam.mx, rolandoga2000_a@yahoo.com

Attachments

File Description File size Downloads
pdf คำแนะนำAuthorsInstructions-Instruccs autores2024 394 KB 79
pdf 2024 1erAviso-1stFlyer AbrApr1-6 338 KB 66