ขอเชิญนักวิจัยผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว.

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 10.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application)

สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/tp8wzxuzTaJoW5qM6

#TRIUP_ACT

#RMUTTO

#ราชมงคลตะวันออก