เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สวพ. มทร.ตะวันออก ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม Meeting A ชั้น 7 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคาร DD Mall เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 แห่ง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่