ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ชุมชน : โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ทุกท่านจะต้องได้รับการปฐมนิเทศออนไลน์ตามที่จากผู้รับผิดชอบรายตำบลกำหนด


Attachments

File Description File size Downloads
pdf คู่มือผู้ถูกจ้าง คู่มือการดำเนินงาน สำหรับผู้ถูกจ้าง
21 MB 289
pdf เอกสารเบิกเงินพร้อมตัวอย่าง เอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างพร้อมตัวอย่าง
1 MB 252
pdf ผนวก ข ประกันสังคม เอกสารสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ถูกว่าจ้าง ณ สัำนักงานประกันสังคม (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งเอกสารในวันที่รายงานตัว ณ สำนักงานประกันสังคม สาขาที่ปฏิบัติงาน)
221 KB 133
doc ข้อตกลงจ้างงาน 26 KB 179
pdf ข้อตกลงจ้างงาน 168 KB 165
pdf ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา U2T ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา U2T
320 KB 74
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-1คลองกิ่ว 35 KB 107
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-2บางพระ 35 KB 97
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-3กระแสบน 35 KB 90
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-4กองดิน 36 KB 112
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-5คลองปูน 35 KB 97
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-6ทางเกวียน 35 KB 100
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-7ทุ่งควายกิน 35 KB 86
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-8บ้านนา 35 KB 86
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-9ปากน้ำกระแส 35 KB 91
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-10วังหว้า 36 KB 98
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-11ห้วยยาง 36 KB 116
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-12เขาน้อย 35 KB 94
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-13หนองตะพาน 35 KB 89
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-14พลวง 36 KB 87
pdf รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-15ทรายขาว 35 KB 92

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่