มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอขอเชิญช่วนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฉบับใหม่ 3 ฉบับ เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ โดยเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารผ่านลิงค์ ดังนี้

1) วารสารมนุษยศาตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hsi_01
2) วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/sci_01
3) วารสาร Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles
  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/TIAT 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
นางสาวนภัทรธิดา พรมดีราช  โทร. 096-9454936
นางสาวกฤติกา สุวรรณเรือง  โทร. 081-6701121

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่