ประกาศ!!!

ขยายเวลาปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ฮอลล์ (Nongnooch Tradition Center Hall) สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ขยายเวลาปิดรับบทความ รอบสุดท้าย จากวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2566

❣ทั้งนี้สามารถส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://rmutcon2023.rmutto.ac.th/?page_id=5894

กิจกรรมภายในงาน

1) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  • การนำเสนอในภาคบรรยาย (Oral presentation)
  • การนำเสนอในภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

2) การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

3) การประกวดผลงาน RMUT Start Up

4) แสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ

เยี่ยมชมบรรยายภายในสวนนงนุชพัทยา

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rmutcon2023.rmutto.ac.th/